Miesięczne Archiwum: Listopad 2016

Kwadratura Koła – Męski Krąg w Katowicach 15.XII

Spotykamy się kręgu mężczyzn aby porozmawiać o męskiej wspólnocie. Mężczyzna bywa dzisiaj oddzielony od wspólnoty a samotność bywa dla niego ciężarem. Istnieją pewne rytuały i okazje do spotkań, ale one często nie zaspokajają głębokiej potrzeby bliskości....